Đọc truyện tranh doremon chế siêu hài hước, các yêu cầu cũng như chuẩn mực do bốn mắt Nobita đặt ra để được có cơ hội ứng tuyển làm người yêu của của cậu. Doremon chế ngày 24 – 5 – 2014 tại đây.
Xem thêm: Doremon chế tháng 5