[IMG]http://loa.com.vn/image/NuForce/NE700X/Tainghe_Nuforce_NE700X_S.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Tai nghe nhạc NuForce NE 700X[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Màu Aqua Silver[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 1 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá chỉ có : 1.281.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 1.009.000 VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/NuForce/TaiNghe_Nuforce_NE650M/Nuforce_NE650M_S.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Tai nghe nhạc NuForce NE 650M[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 1 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá chỉ có : 1.049.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 799.000 VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/NuForce/Tainghe_Nuforce_NE600M/Tainghe_NE600M_S.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Tai nghe nhạc NuForce NE 600M[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 1 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá chỉ có : 619.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 529.000 VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/portable/SennheiserHD219/SennheiserHD219-S.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Tai nghe SENNHEISER Headphone HD219[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Tai nghe nhạc thuộc dòng tai nghe Closed Headphones[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá : 1.249.000 VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 969.999VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Vừa có hàng[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 2 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/khuyenmai/thang4_2014/GradoSR125i.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Tai nghe Grado SR125i[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá : 4.072.000 VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 3.450.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Vừa có hàng[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 1 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/Nocs/Tainghe_NS400i_Titanium/Tainghe_NS400i_Titan_001_2_8_S.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Tai nghe Nocs NS400 Titanium cho iPhone,Ipad,Ipod...[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Có 3 màu: Black (NS400-001) : White (NS400-002) : Red (NS400-008)[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 1 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá chỉ có : 1.579.999VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 1.299.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/Nocs/Tainghe_NS700/Tainghe_NS700_S.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Tai nghe Nocs NS700 Phaser [/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Có 3 màu: Black (NS700-001) : Grey(NS700-007) : Pale Red(NS700-008)[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 1 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá chỉ có : 2.189.999VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 1.899.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/classic/sennheiserCX300II/SennheiserCX_300_II_goldS.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Tai nghe SENNHEISER Headphone CX300 II[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá : 1.296.000 VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 999.999VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Vừa có hàng[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 2 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/portable/sennheiserPX100/Tainghe_Sennheiser_PX100II_S1.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Tai nghe SENNHEISER Headphone PX100 II[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá : 1.405.000 VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 1.099.999VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Vừa có hàng[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 2 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/portable/Sennheiser%20HD%20229/Sennheiser%20HD229%20White1%20.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Tai nghe SENNHEISER Headphone HD229[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá : 1.659.000 VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 1.269.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Vừa có hàng[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 2 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/iphone/Tainghe_Sennheiser_EZX70/Tainghe_Sennheiser_EZX70_S.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Tai nghe Bluetooth SENNHEISER EZX70[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá : 1.653.000 VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 1.459.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Vừa có hàng[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 2 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/iphone/PX100IIi/PX_100_IIi.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Tai nghe SENNHEISER cho iPhone PX 100 IIi[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá : 2.493.000 VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 1.989.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Vừa có hàng[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 2 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/NuForce/Nuforce_uDAC3/Nuforce_uDAC3_S.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]NuForce Headphone Amp, USB DAC uDAC3[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Có 3 màu để chọn Silver, Red , Black[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 1 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá chỉ có : 2.889.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 2.550.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/NuForce/Nuforce_Mobile_Music_Pump/Nuforce_Mobile_Music_Pump.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]NuForce Mobile Music Pump(MMP)[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 1 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá chỉ có : 1.329.999VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 1.100.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/NuForce/NuforceS3BTSpeaker/LoaNuforce_S3-BTS.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Loa Nuforce S3-BT không dây bluetooth[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]mới tinh trong hộp - new in Box [/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá chỉ có :6.459.999đ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 5.699.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Vừa có hang[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/iQube/iqubeV3/iqube_v3_S.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Headphone Amplifier iQube V3[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 1 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá chỉ có : 18.329.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 16.500.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/mouse/Chuot_Logitech_G700s/Logitech_G700s_S.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Chuột không dây cho Game thủ Logitech® G700s[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá chỉ có : 1.699.999VNĐ [/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 1.600.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Xem chi tiết[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[IMG]http://loa.com.vn/image/khuyenmai/thang5-2014/Grado_iGi.jpg[/IMG]
[COLOR=#CCCCCC]Tai nghe Grado iGi[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá : 2.009.000 VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá khuyến mại đến hết ngày 20-6-2014 chỉ còn: 1.750.000VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Giá đã bao gồm 10% thuế VAT[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Vừa có hàng[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Bảo hành 1 năm[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]------------------------------------------------------------[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Liên Hệ Mr.Tú để có giá tốt nhất ![/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]DĐ : 01687313364[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Gmail : [/COLOR][EMAIL="buitusvhouse@gmail.com"]buitusvhouse@gmail.com[/EMAIL]
[COLOR=#CCCCCC]Yahoo : [/COLOR][EMAIL="kinhdoanhsvhouse1@yahoo.com"]kinhdoanhsvhouse1@yahoo.com[/EMAIL]

[COLOR=#CCCCCC]Công ty SVHouse[/COLOR]

[COLOR=#CCCCCC]Địa chỉ 1 : 156 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Tel: 04 37710132 - 04 37710151 [/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Yahoo Messenger ID : ilovesvhouse[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Email: [/COLOR][EMAIL="loasvhouse@Gmail.com"]loasvhouse@Gmail.com[/EMAIL][COLOR=#CCCCCC] [/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Website : [/COLOR][URL="http://www.loa.com.vn/"]www.Loa.com.vn[/URL]

[COLOR=#CCCCCC]Địa chỉ 2 : 116 Trần Minh Quyền, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Tel: 08 38320827 - 0968 098 415 - 0968 098 412[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Yahoo Messenger : iloveloasvhouse[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ bẩy.Sáng từ 8h30 đến 12h.Chiều từ 1h30 đến 6h00".[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Chủ nhật từ 9h-12h.Chiều từ 2h đến 4h30[/COLOR]


[COLOR=#CCCCCC]Showroom SVHouse.vn & SenShop.vn[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Địa chỉ 3 : B2-R4-19 (Tòa nhà R4, tầng hầm B2, gian hàng số 19,Phố Điện Máy) tại trung tâm thương mại Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Điện thoại: 04 62620298 - 04 62620299[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Yahoo Messenger ID : svhouseroyalcity[/COLOR]

[COLOR=#CCCCCC]Địa chỉ 4 : Gian hàng số 14 đường Tương Lai, tầng B1,(tòa nhà T10) khu TTTM Vincom Mega Mall - Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]ĐT: 04 32002509 - 04 32002508[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Thời gian làm việc từ thứ 2 đến Chủ Nhật. Từ 9h30 sáng đến 10h00 tối[/COLOR]


[COLOR=#CCCCCC]Showroom SVHouse - Sennheiser concept store[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Địa chỉ 5 : Gian hàng số B1-23 , Tầng B1 ,Tòa Nhà Vincom Center A , số 171 Đường Đồng Khởi,Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM. [/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Tel: 08 39369160 - 0938015050[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Yahoo Messenger ID : svhousevincom[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Email: [/COLOR][EMAIL="loasvhouse@Gmail.com"]loasvhouse@Gmail.com[/EMAIL]
[COLOR=#CCCCCC]Thời gian làm việc từ thứ 2 đến Chủ Nhật. Từ 9h00 sáng đến 9h30 tối[/COLOR]


[COLOR=#CCCCCC]SenShop.com.vn[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Địa chỉ 6 : 23H Hai Bà Trưng, Hà Nội.[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Tel: 04 37475407 - 04 37475660[/COLOR]
[COLOR=#CCCCCC]Thời gian làm việc từ thứ 2 đến Chủ Nhật. Từ 9h00 sáng đến 8h00 tối[/COLOR]