Call: 0122222.88.99
Sim trả trước* mới nguyên kít,
vào tên chính chủ cho khách hàng
*
0128.738.2222 ==== 650k
0128.824.2222=====650k
0126.617.2222===== 750k
0126.634.2222=====750k
0121.527.2222=====850k
*
Bán đúng giá không mặc cả
Call: 0122222.88.99