mình cần em vina 0913 xx3689 ai có show hoac sms cho mình 0969936836 or 01699888886
thanks cả nhà nhé