GD&TĐ - Bộ GD&ĐT phối hợp với công ty Microsoft Việt Nam tổ chức cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2014”.

Đây là cuộc thi thường niên, nằm trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Microsoft Việt Nam về nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm cải thiện chất lượng giáo dục tại Việt Nam giai đoạn 2013-2018. Mục đích của cuộc thi nhằm khuyến khích các giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học và giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới hình thức tổ tải ch play chức, phương pháp và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục tai ch play android, dạy học; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu; đồng thời tạo cơ hội để các giáo viên công bố sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong ứng dụng công nghệ tông tin của bản thân Tất cả giáo viên ở các cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc được khuyến khích tham gia cuộc thi Nhận bài thi chậm nhất vào ngày 20/6/2014 Trao giải vào khoảng tuần cuối tháng 6/2014 Giáo viên tải hồ sơ dự thi và gửi sản phẩm dự thi của mình lên mạng PiLN qua website http://www.pil-network.com/ chậm nhất vào ngày 20/6/2014. Cơ cấu giải thưởng sẽ bao gồm 03 giải nhất, 03 giải Nhì tải game anh hùng xạ điêu, 03 giải Ba, 09 giải Khuyến khích và 01 giải do độc giả bình chọn qua website Ban tổ chức cuộc thi sẽ chọn các giải thưởng cao nhất để tham gia cuộc thi khu vực hoặc quốc tế.