BizLIVE - Trong 2014, công ty dự kiến có doanh thu thuần đạt 10.609 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (mã VMD) vừa công bố Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2014.

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của công ty.

Cụ thể, trong 2013 tai appstore android iphone, doanh thu thuần của công ty đạt 10.485 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 34,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 21 tai game tay du ky ve dien thoai,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức chia năm 2013 là 20%.

Trong 2014, công ty dự kiến có doanh thu thuần đạt 10.609 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 38 tỷ đồng.

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2014 là 20%.

Doanh thu thuần quý I/2014 của VMD đạt 328,6 tỷ đồng tăng nhẹ gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 3,14 tỷ đồng. Với kết quả này tải tubemate, VMD mới đạt được 8,2% kế hoạch lợi nhuận đề ra.