(Xây dựng) - Ngày 22/5, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2011-2020. Đây là một chương trình rất lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống nông dân bền vững...

Đến hết năm 2013, Vĩnh Phúc có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua 3 năm triển khai thực hiện, công tác quy hoạch và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả khả quan, người dân trên toàn địa bàn ủng hộ, hưởng ứng. Riêng tổng vốn huy động trong 3 năm (2011- 2013) là hơn 10.929 tỷ đồng; nhân dân đã hiến 483.676 m2 đất và gần 94.479 ngày công lao động. Đến cuối năm 2011, Vĩnh Phúc đã có 112/112 xã lập xong quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới và đến tháng 4/2012 tất cả các xã trên địa bàn tỉnh đã công bố công khai quy hoạch. Đến nay, hạ tầng nông thôn đã được cải tạo, nâng cấp đồng bộ. Toàn tỉnh đã cứng hóa được 84% đường trục xã và thôn, gần 25% đường giao thông nội đồng. hệ thống điện nông nông được nâng cấp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Trong 3 năm xây dựng Vĩnh Phúc đã xây mới thêm 935 phòng học kiên cố, 112/112 xã có nhà văn hóa và có gần 91% số thôn có nhà văn hóa. Vĩnh Phúc đã đầu tư trên 100 tỷ đồng cho phát triển hạ tầng viễn thông khu vực nông thôn và đến nat có 100% xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông... Việc xây dựng và nâng cấp xây dựng các công trình nông thôn đã giúp cho người dân phát triển kinh tế- xã hội... nhằm ổn định đời sống. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 17,28 triệu đồng năm 2011, tăng 27 triệu đồng/người năm 2013. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay Vĩnh Phúc đã chọn 20 xã làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Tổng vốn đầu tư trong 3 năm cho 20 xã điểm là 2.274 tỷ đồng, chiếm gần 21% tổng vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới của toàn tỉnh. Vĩnh Phúc đã ra quyết định công nhận 20 xã điểm trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013 gồm: Đồng Thịnh, Đồng Quế, Nhạo Sơn (huyện Sông Lô); Đình Chu, Thái Hòa tai game ban ga mien phi cho dien thoai, Tử Du (huyện Lập Thạch); Hợp Thịnh, Đạo Tú, Vân Hội (huyện Tam Dương); Ngũ Kiên, Thượng Trưng, Tam Phúc (huyện Vĩnh Tường); Liên Châu, Yên Đồng, Nguyệt Đức (huyện Yên Lạc); Tân Phong, Tam Hợp (huyện Bình Xuyên); Nam Viêm (TX Phúc Yên), Hồ Sơn, Bồ Lý (huyện Tam Đảo). Năm 2014, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu có thêm 17 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và đến năm 2018 thì 100% số xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành. Để đạt được kết quả cao, Vĩnh Phúc yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các địa phương đã tập trung ưu tiên đầu tư những công trình thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, có ý nghĩa và yêu cầu cấp bách về văn hóa, xã hội; nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông... nhằm xây dựng đúng tiến độ. Tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền các huyện, thành, thị trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất tai ongame cho dien thoai cho các xã triển khai xây dựng nông thôn mới, nhất là giải quyết về mặt bằng, vốn thực hiện. Văn Nhất