.......... Sim mobi card mới 100% chưa kích hoạt

...............Đăng ký thông tin cmnd khi sữ dụng

.......................Giao sim tận nơi miễn phí

........................... Hotline


............... 09 3761 3761


................................. 3.5 triệuTel : 093 88 13579 - 0946 84 84 84