Ai thảm hơn ai nào ?

Vào một hôm lúc nửa đêm, trong khu nghĩa địa có hai bộ xương sống lại, đi lang thang ngoài đường. Rồi bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai:

>> [b][url=http://truyen.thichngay.com/truyen-cuoi]Truyện cười cực hay[/url][/b]

>> [b][url=http://truyen.thichngay.com/tag/truyen-cuoi-vova]Truyện cười vova[/url][/b]


- Tại sao anh chết?

bộ xương thứ hai đáp:

- Tôi bị xe chẹt chết. Thế còn anh thì sao?

- Tui bị té lầu chết.
Hai bộ xương đang đi thì thấy một bộ xương tả tơi đi ngoài đường, chúng hỏi bộ xương ấy.

Nguồn: [b][url=http://truyen.thichngay.com/]Đọc truyện online[/url][/b]