[TD] Đăng lúc: [B]07:47[/B], ngày [B]20/03/2013[/B] - [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2FTP-HCM%2FTong-Hop-c275.html"][B]TP HCM[/B][/URL]
Đã xem: [B]2[/B] . Mã Tin: [B]20107427[/B]

[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fmember-1150274.html"]thepniemtinviet@gmail.com[/URL]|Gửi tin nhắn


Nội dung [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=javascript%3Avoid%280%29"]Ẩn tin[/URL]Than phiềnCú pháp SMS ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106* tiêu chuẩn sch40 dày** 6 ly,7 ly,8 ly…
*ống thép đúc ,ống chịu áp ,ống chế tạo carbon C20** ống thép đúc 6 inch,phi 168 ,DN 150 tiêu chuẩn sch40,sch80, sch60,sch160,xxs [B]SCH 40;ASTM-A106;API 5L..[/B]
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 118, colspan: 2"] [B]QUY CÁCH HÀNG HÓA[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]T.LƯỢNG KG/MÉT[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 219, colspan: 3"] [B]I.[/B] [B]Ống thép đúc SCH 40;ASTM-A106;API 5L..[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]13.7x2.24[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]0,63[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]88.9x5.49[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]11,29[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]101.6x5.74[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]13,57[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]114.3x6.02[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]16,07[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]141.3x6.55[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]21,77[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]168.3x7.11[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]28,26[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]219.1x8.18[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]42,55[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]273.0x9.27[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]60,29[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]323.8x10.31[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]79,7[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]355.6x11.13[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]94,55[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]406.4x12.7[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]123,3[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 219, colspan: 3"] [B]II. Ống thép đúc SCH 80;ASTM-A106;API 5L..[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]21.3x3.73[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]1,62[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]26.7x3.91[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]2,2[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]33.4x4.55[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]3,24[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]42.2x4.85[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]4,47[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]48.3x5.08[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]5,41[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]60.3x5.54[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]7,48[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]73x7.01[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]11,41[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]76x7.01[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]11,93[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]88.9x7.62[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]15,27[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]101.6x8.08[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]18,63[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]114.3x8.56[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]22,32[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]141.3x9.52[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]30,94[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]168.3x10.97[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]42,56[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]219.1x12.7[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]64,64[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]273x15.09[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]95,97[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]323.8x17.48[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]132,04[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]355.6x19.05[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]158,1[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]406.4x21.44[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]203,53[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 219, colspan: 3"] [B]III. Ống thép đúc ASTM-A106;API 5L..[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]114.3x4.5[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]12,18[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]141.3x5[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]16,8[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]168.3x5[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]20,13[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]273x7[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]45,92[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]323.9x6.9[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]53,94[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]355.6x8[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]68,57[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]355.6x9.52[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]81,25[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]406.4x7.92[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]77,83[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]457x7.9[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]87,49[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 219, colspan: 3"] [B]IV. Ống thép đúc SCH 160;ASTM-A106;API 5L..[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]21,3X4,78[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]1,95[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]26,7X5,56[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]2,9[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]33,4X6,35[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]4,24[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]42,2X6,35[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]5,61[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]48,3X7,14[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]7,25[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]60,3X8,74[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]11,11[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]73X9,52[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]14,9[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]88,9X11,13[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]21,35[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]114,3X13,49[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]33,54[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]141,3X15,88[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]49,11[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B][I]Mọi chi tiết xin liên hệ:[/I][/B]
[B]Mr :* Tuyến[/B] [B]*0919 243 244[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Athepniemtinviet%40gmail.com"][B]thepniemtinviet@gmail.com[/B][/URL]
[B]Skype : niemtinvietsteel[/B]
[B]Yahoo: niemtinvietsteel[/B]
[B]Công ty TNHH thép NTV[/B]
[B]Đc: 33 đường 15,KP5,P.Bình Chiểu,Q.Thủ Đức, TP.HCM[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
[B]ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*ống thép ,ống thép đúc phi 273,phi 325 ,DN 300 ,DN 250 ASTM A53,A106 *tiêu chuẩn sch40 dày *9 ly.10*[/B]


[/TD]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]