Congly.vn - Tổng công ty Sông Đà - tổ chức có liên quan đến ông Trương Vạn Thành - Chủ tịch HĐQT CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (HNX: THS) đăng ký bán hết 1,524,160 cp (50.81% vốn) từ ngày 23/05 đến 20/06. Tổng công ty Sông Đà cho biết mục đích của việc thoái hết vốn tại THS là để tái cơ cấu các khoản đầu tư ra nước ngoài của Tổng Công ty. Ngoài ra, giao dịch này sẽ được thực hiện theo phương thức giao dịch ngoài hệ thống. Dự kiến giao dịch thành công, Tổng Công ty Sông Đà sẽ không còn nắm http://taigameonline.info/chat-ola/tai-ola-jar/ bất kỳ cổ phiếu THS nào. Được biết, trước đó từ ngày 07/05-15/05, do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chưa xem xét xong hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phiếu THS theo phương thức đã đăng ký nên Tổng Công ty này đã không thể thoái hết gần 51% vốn THS trên. Hằng Nga