Mũi là một phần rất quan trọng của khuôn mặt. Xô lệch trong việc bố trí các thành phần của nó có thể ảnh hưởng đến sự hài hòa của khuôn mặt. Sinh lý, mũi là cơ quan đầu tiên của hô hấp. Nó cũng là cơ quan khứu cho phép chúng ta ngửi thấy mùi và hương vị. Ông đóng vai trò quan trọng hơn trong ẩm không khí chúng ta hít thở.

Khi lập kế hoạch sửa mũi, bác sĩ phẫu thuật của bạn xem xét các tính năng của bạn, da trên mũi của bạn và những gì bạn muốn thay đổi. Phần trên của cấu trúc của mũi là xương, và phần dưới là sụn. Phẫu thuật
có thể sửa đổi xương, sụn, da hoặc cả ba. Nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật của bạn về việc sửa mũi là thích hợp cho bạn và những gì nó có thể đạt được.

Nếu bạn muốn biết giá cho phẫu thuật sửa mũi chỉ đơn giản gọi ưa thích bạn cần nói chuyện với một cố vấn điều trị thẩm mỹ, gửi cho chúng tôi một cuộc điều tra trực tuyến hoặc yêu cầu gọi lại và chúng tôi sẽ liên lạc.