Phần mềm quản lý phòng khám TVSGPC sử dụng cho các phòng khám. Phần mềm hỗ trợ quản lý theo 3 tiêu chí gồm quản lý quá trình khám chữa bệnh, quản lý dược và quản lý tài chính

I. Quản lý bệnh nhân, dịch vụ khám chữa bệnh:

Bao gồm các bước tiếp đón bệnh nhân, lập phiếu khám bệnh, đăng ký dịch vụ khám bệnh, khám bệnh, thu tiền viện phí
1. Quản lý thông tin bệnh nhân


- Mã số bệnh nhân
- Tên Bệnh nhân
- Ngày tháng năm sinh
- Địa chỉ
- Số điện thoại
- Thẻ bảo hiểm y tế
- Tiền sử bệnh nhân


2. Quản lý thông tin khám bệnh

- Dịch vụ khám chữa bệnh
- Lịch sử khám chữa bệnh
- Phân công bác sĩ khám chữa bệnh, bố trí phòng khám chữa bệnh
- Sắp xếp số thứ tự khám bệnh
- Thu tiền khám chữa bệnh
- In phiếu thu, phiếu khám chữa bệnh


3. Quản lý thông tin khám chữa bệnh

- Chẩn đoán, kết luận khám bệnh
- Lên phương án xử lý sau khi khám bệnh
- Kê đơn thuốc
- Hẹn lịch tái khám
- In hồ sơ bệnh án
- Cấp phát thuốc theo đơn
- Quản lý vật tư tiêu hao theo dịch vụ khám chữa bệnh
- Quản lý lịch tái khám của bệnh nhân theo khoảng thời gian


II. Quản lý tài chính

- Quản lý thu, chi viện phí
- Quản lý công nợ của bệnh nhân, của nhà cung cấp thuốc và vật tư y tế
- Quản lý doanh số khám chữa bệnh của Bác sĩ
- Quản lý các khoản thu chi, chi phí vật tư tiêu hao
- Quản lý quỹ tiền mặt

III. Quản lý kho

- Thiết lập danh mục nhóm thuốc, mã thuốc;
- Quản lý quá trình nhập thuốc, xuất bán lẻ, xuất theo đơn, xuất hủy hàng
- Quản lý hàng tồn kho (Hệ thống tự động cập nhật số liệu khi nhập hàng, xuất hàng)


IV. Hệ thống báo cáo

- Báo cáo nhập, xuất, tồn hàng hóa
- Báo cáo hóa đơn nhập hàng
- Báo cáo hàng hóa bán lẻ
- Báo cáo hàng hóa bán theo đơn thuốc bác sĩ
- Báo cáo vật tư tiêu hao
- Báo cáo hàng hóa xuất hủy
- Báo cáo dịch vụ khám chữa bệnh
- Báo cáo thu, chi tiền mặt


V. Hệ thống chăm sóc khách hàng

Thiết lập sự kiện, thiết lập thời gian gửi thông báo tới bệnh nhân;
Lên danh sách bệnh nhân gửi thông báo;
Gửi nội dung thông báo tới bệnh nhân thông qua dịch vụ tin nhắn SMS


CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM TRUNG VIỆT

Số 7, Lê Văn Hưu, thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại : 0388.903.452 - 0386689192
Số Fax : 0383.552.896 - Hotline : 0904.807.456
Email : info@trungvietsoftware.com
Webstite : www.trungvietsoftware.com - www.phanmem.asia