cần nhập lô
0912 đuôi 68-86-868-668-686 (so lượng 100-500)
viettel 10 số đuôi 868-686-6668-8688-8868 (sl:100-500)
tam hoa viettel 10 số 5-6-7-8-9(mỗi loại 20 số )
tứ 8-9 viettel 11 số (mỗi loại 5 số)
đuôi 3456-5678-6789 viette 11 số

bác nào có hàng thì gừi vào mail và báo giá dưới chữ ký cho em ah.thanks