Trong quá trình hoạt động việc thành lập, chuyển nhượng, chia tách của các doanh nghệp vì nhiều nguyên nhân mà luôn phát sinh. Công ty Tư Vấn Thăng Long là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ Tư vấn Thành lập công ty, Doanh nghiệp tại Thanh Hóa với chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Qúy khách.


_ Chuyển nhượng chia tách tại Thanh Hóa
_ Tư vấn hợp đồng tại Thanh Hóa
_ Thành lập công ty tại Thanh Hóa
TƯ VẤN THĂNG LONG cung cấp dịch vụ tư vấn tách công ty cho Khách hàng có nhu cầu với nội dung như sau:
Tư vấn các quy định của pháp luật đối với việc tách công ty;
Tư vấn thủ tục và hồ sơ để tiến hành tách công ty;
Tư vấn thiết lập phương án tách công ty;
Tư vấn chuẩn bị tài liệu cần thiết để tách công ty;
Soạn thảo hồ sơ thành lập các công ty được tách.
Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty bị tách.
Đại diện Khách hàng nộp các hồ sơ liên quan đến việc tách công ty tới Cơ quan đăng ký kinh doanh.
Theo dõi, tiếp nhận và xử lý những vướng mắc trong quá trình tách Công ty.
Đại diện Khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị tách và các công ty được tách.