1.Cho thuê chung cư Ciputra. Căn hộ tòa P1 - Nam Thăng Long
Diện tích: 145m2 và 182m2, 3 đến 4 phòng ngủ, nội thất Châu Âu, anh ninh tốt.
Giá thuê: 800 USD – 1,400 USD

2. Cho thuê chung cư Ciputra. Căn hộ tòa P2 Ciputra - Nam Thăng Long
Diện tích: 145m2 và 182 m2, 3 đến 4 phòng ngủ, nội thất xịn của Nhật, an ninh tốt.
Giá thuê: 900 USD - 1,400 USD

3. Cho thuê chung cư Ciputra. Căn hộ tòa E1 Ciputra - Nam Thăng Long
Diện tích: 119m2,123m2 và 153m2, 3 đến 4 phòng ngủ, nội thất Châu Âu, an ninh tốt.
Giá thuê: 900 USD - 1,300 USD

4.Cho thuê chung cư Ciputra. căn hộ tòa E4 Ciputra - Nam Thăng Long
Diện tích: 123m2 và 152m2, 3 đến 4 phòng ngủ, nội thất xịn của Nhật, an ninh tốt.
Giá thuê: 900 USD - 1,300 USD5. Cho thuê chung cư Ciputra. Căn hộ tòa E5 Ciputra - Nam Thăng Long
Diện tích: 123m2 và 152m2, 3 đến 4 phòng ngủ, nội thất Châu Âu, an ninh tốt.
Giá thuê: 900 USD - 1,300 USD


6. Cho thuê chung cư Ciputra. Căn hộ tòa G02 Ciputra - Nam Thăng Long
Diện tích: 123m2 và 153m2, 3 đến 4 phòng ngủ, nội thất Châu Âu, an ninh tốt.
Giá thuê 800 USD- 1,200 USD

7. Cho thuê chung cư Ciputra. Căn hộ tòa G03 Ciputra - Nam Thăng Long
Diện tích: 123m2 và 152m2, 3 đến 4 phòng ngủ, nội thất Châu Âu, an ninh tốt.
Giá thuê 800USD - 1,200USD

LH Phụ trách dự án: MR Việt: 09.777.20008
-Miễn phí 100% cho khách thuê nhà.

- Tư vấn, giải quyết miễn phí về pháp lý đến hết hợp đồng.