[COLOR=#006400][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman]Ngày của cha được kỷ niệm vào ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hàng năm. Là ngày mà mỗi người con tỏ lòng hiếu kính và biết ơn đối với những người cha của mình. Nhân dịp ngày lễ của cha 15/6/2014 năm nay dịch vụ Điện Hoa Đà Nẵng - Nhà cung cấp hoa tươi tại Đà Nẵng triển khai khuyến mãi hấp dẫn.[/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#0066ff][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman]

Khi bạn truy cập website : [/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][URL="http://www.dienhoadanang.com/"][COLOR=#ff0000][SIZE=4][FONT=times new roman]http://www.dienhoadanang.com[/FONT][/SIZE][/COLOR][/URL][COLOR=#0066ff][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman] để đặt hoa tươi tặng cha yêu

[/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#b22222][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman][B]Bạn sẽ được giảm giá 10% cho tất cả các sản phẩm hoa đăng trên hệ thống đến hết ngày 14/6/2014.[/B][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#0066ff][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman]

Một vài mẫu hoa tặng ngày của cha:
[CENTER][URL="http://dienhoadanang.com/vn/detail/1402108834-Hoa-Tang-Ngay-Cua-Cha.html"][IMG]http://dienhoadanang.com/images/home/NCC-01.png[/IMG][/URL]
Hoa Tặng Ngày Của Cha

[URL="http://dienhoadanang.com/vn/detail/1402109324-Con-Mai-Thuong-Cha.html"][IMG]http://dienhoadanang.com/images/home/NCC-02.png[/IMG][/URL]
Con Mãi Thương Cha

[URL="http://dienhoadanang.com/vn/detail/1402299622-Bo-la-tat-ca.html"][IMG]http://dienhoadanang.com/images/home/NCC-03.png[/IMG][/URL]
Bố là tất cả

[URL="http://dienhoadanang.com/vn/detail/1402363690-Tinh-Cha-am-ap.html"][IMG]http://dienhoadanang.com/images/home/NCC-04.png[/IMG][/URL]
Tình Cha Ấm áp[/CENTER]

Nhanh tay đặt giảm giá ngay mang hoa tươi tặng cho cha yêu dấu.

Chi tiết liên hệ : [/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=6][COLOR=#333333][FONT=Verdana][COLOR=#ff0000][FONT=times new roman]0919 720 483 hoặc 01202 592 779[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]