V-logger Matthias đã đăng một clip bài trừ Facebook với rất nhiều lý do, trong đó có việc Facebook chiếm quá nhiều thời gian của con người và làm chúng ta mất tập trung.

Hơn nữa, những giả thiết “thần sầu” hơn như việc mạng tai game online cho dien thoai xã hội này liên kết với NSA để theo dõi người dùng, nghe ngóng các cuộc trò chuyện trên điện thoại hay liên tục “thâu tóm” các dữ liệu riêng tư như email, tin nhắn... Liệu chừng ấy lý do có đủ để bạn “rút chân” ra khỏi mạng xã hội ảo diệu này chưa? Hà Kim
// 2. This code loads the IFrame Player API code asynchronously. var tag = document.createElement('script'); tag.src = "http://www.youtube.com/player_api"; var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0]; firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag); // 3. This function creates an (and YouTube player) // after the API code downloads. var player; function onYouTubePlayerAPIReady() { player = new YT.Player('player', { playerVars: { 'autoplay': 1, 'controls': 1,'autohide':1,'wmode':'opaque' } tai game mien phi, videoId: 'B4zkre80W1A', events: { 'onReady': onPlayerReady} }); } // 4. The API will call this function when the video player is ready. function onPlayerReady(event) { event.target.mute(); }