Photoshop là một trong những chương trình đã làm thay đổi cuộc sống của mọi người. Các thế hệ của các nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia và những người nghiệp dư chịu ơn phần mềm này với nhiều giờ và ngày làm việc, nó làm cho việc chế biến hình ảnh trở thành một cái gì đó mà bất cứ ai có thể làm được bằng máy tính cá nhân của chính họ. Photoshop không chỉ là một phần mềm, mà còn là một thuật ngữ mô tả các thủ thuật hình ảnh.
Cứ vài năm, một phiên bản mới của Photoshop lại được đưa ra, phiên bản mới thường nặng hơn so với những phiên bản trước, với các tính năng tiên tiến hơn và thời gian tải có thể thích ứng với những cải thiện tốc độ của các bộ vi xử lý.
Photoshop còn làm được nhiều hơn là một chương trình chỉnh sửa mắt đỏ. Nó cho phép sửa đổi bất kỳ hình ảnh nào và biến nó thành một công trình nghệ thuật độc đáo và độc lập. Cộng đồng đã củng cố Photoshop trong những năm qua, đã tạo ra nhiều bộ lọc và các công cụ cải thiện kinh nghiệm người dùng và cung cấp cho bạn các công cụ mà sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian. Các phiên bản dùng thử của Photoshop cung cấp cho bạn cơ hội để có "sự vật thật" miễn phí. Trong trường hợp bạn sử dụng các phần mềm cạnh tranh như Photoscape và những phần mềm khác, chúng sẽ cho bạn ít tùy chọn hơn, nhưng để lại nhiều tiền trong ví của bạn. Phải tải về. Ít nhất là phải thử.
Tai photoshop về thử bạn nha.