[COLOR=#0066ff][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman]Theo thông lệ hàng năm, ngày của cha năm nay trùng vào chủ nhật ngày 15/6/2014. Đúng vào dịp cuối tuần để con cái có thời gian báo hiếu cho cha. Nhân dịp ấy, Hoa Tươi Đồng Nai khuyến mãi : "[/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#008000][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman]Đặt Hoa Cho Bố Nhận Giá Ưu Đãi[/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#0066ff][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman]".

Khi bạn truy cập : [/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][URL="http://www.dienhoadongnai.com/"][COLOR=#ff0000][SIZE=4][FONT=times new roman]http://www.dienhoadongnai.com[/FONT][/SIZE][/COLOR][/URL][COLOR=#0066ff][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman] để đặt mua hoa tươi tặng bố bạn sẽ được :

[/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#b22222][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman][B]Hưởng ưu đãi giảm giá 10% cho sản phẩm hoa tặng ngày của cha đến hết ngày 14/6/2014.
[/B][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=4][COLOR=#333333][FONT=Verdana][FONT=times new roman][CENTER]
[URL="http://dienhoadongnai.com/vn/detail/1402301205-Con-mai-yeu-cha.html"][IMG]http://dienhoadongnai.com/images/home/1364643516.jpg[/IMG][/URL]
[COLOR=#0066ff]Con Mãi Yêu Cha[/COLOR]

[COLOR=#0066ff][IMG]http://dienhoadongnai.com/images/home/NCC-02.jpg[/IMG][/COLOR]
[COLOR=#0066FF]Tình Cha ấm áp[/COLOR]

[URL="http://dienhoadongnai.com/vn/detail/1402456284-Cha-la-tinh-yeu-thuong.html"][IMG]http://dienhoadongnai.com/images/home/NCC-03.jpg[/IMG][/URL]
[COLOR=#0066FF]Cha là tình yêu thương
[/COLOR]
[URL="http://dienhoadongnai.com/vn/detail/1402542020-Bo-la-tat-ca.html"][IMG]http://dienhoadongnai.com/images/home/NCC-04.jpg[/IMG][/URL]
[COLOR=#0066FF]B[/COLOR][COLOR=#0066ff]ố là tất cả
[/COLOR]
[URL="http://dienhoadongnai.com/vn/detail/1402628121-Nho-mai-ve-cha.html"][IMG]http://dienhoadongnai.com/images/home/NCC-05.jpg[/IMG][/URL]
[COLOR=#0066ff]Nhớ mãi về cha[/COLOR]

[/CENTER]
[COLOR=#0066ff]Chi tiết goi : [/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#ff0000][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman][SIZE=6]0919 720 483 hoặc 0977 463 781[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR]