Các nhà sáng chế Đài Loan đã tạo ra một loại thuốc lá có thể giúp người nghiện dần cai thuốc.

Thuốc lá có đầu lọc dài ngắn khác nhau. Loại thuốc lá này bao gồm 4 loại khác nhau, đáp ứng nhu cầu và thói quen khác nhau tai ch play tai ch play cho iphone của những người hút thuốc. Như một loại thuốc có đầu lọc dài ngắn khác nhau để giảm dần số lượng thuốc lá hút trong mỗi điếu và tăng số lượng đầu lọc các chất có hại trong điếu thuốc.

Thuốc lá có 2 đầu lọc

Thuốc có dập hình ngày trong tháng. Hay loại thuốc có đầu lọc ở 2 đầu để người hút thuốc có thể bẻ đôi để hút 2 lần hoặc chia sẻ với người khác. Hay việc đánh số trên mỗi điếu thuốc để xác định số lượng thuốc hút trong tháng, hoặc trong tuần tai game, để mỗi khi hút thuốc người hút sẽ biết số lượng thuốc mình đã nạp vào cơ thể và nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào. TH (theo Dailymail)