Những tình huống hết sức buồn cười đã xảy ra tại một bệnh viện tâm thần.

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu