CF, Kill CF - Xuyêng tường - không Giật - Chém Xa - One HitMỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ AĐMIN : Hotro_BaoLinhLink DownLoad http://www.mediafire.com/?s2inj0g3jrzbksc

Thiet ke logo gia re Link 1

Link Thiet ke logo gia re DownLoad : 1 http://www.mediafire.com/?s2inj0g3jrzbksc

Hướng dẫn Tools:

F1 : GP [Lưu ý,điền GP cần vào]vào cửa hàng mới nhấn dc

F2: 1 Hit [1 phát Tools chết]

F3: Thấy Ghost

F4: Thiet ke logo WallFree (wall trong suốt)

F5: tàng hình

F6: Speed

F7: Đổi hình nền CF toàn tập

F8: Vẽ khung

F9: Full Balo

F10:Bắn Thiet ke logo không giựt liên thanh chú ý :Nhấn nút cảm ơn bên góc phải bên dưới ,mới thấyLink Thiet ke logo re nhat DownLoad : 2 http://www.mediafire.com/?s2inj0g3jrzbkscLink 2 hải bấm nút thanks mới thấy link

Hướng dẫn Tools:

F1 : GP [Lưu ý,điền GP cần vào]vào cửa hàng mới nhấn dc

F2: 1 Hit [1 phát Tools chết]

F3: Thấy Thiet ke logo re nhat Ghost

F4: WallFree (wall trong suốt)

F5: tàng hình

F6: Speed

F7: Đổi hình nền CF toàn tập

F8: Vẽ khung

F9: Full Balo

F10:Bắn không giựt liên thanh

chú ý :Nhấn nút cảm ơn bên góc phải bên dưới ,mới thấy Link

ai mà không thanks thì đừng PM nói nhá

Đâm Dao Nhanh + Bắn Nhanh .... CF ?

___dao_nhanh_Ban_nhanh.html