Công ty TNHH Biển xanh chuyên cung cấp các loại ống thép đen và mạ kẽm của các nhà máy thép : SeAH Việt Nam , Hòa Phát , Sunsteel vina ....
size * * *ĐK * * *Độ dày **
15A * * *21.2 * * 1.5 *1.6 *1.8 *1.9 *2.0 *2.1 *2.3 *2.5 *2.6 *3.0 *3.2 *
20A * * *26.65 * 1.5 *1.6 *1.8 *1.9 *2.0 *2.1 *2.3 *2.5 *2.6 *3.0 *3.2 *3.6 *4.0
25A * * *33.5 * * 1.5 *1.6 *1.8 *1.9 *2.0 *2.1 *2.3 *2.5 *2.6 *3.0 *3.2 *3.6 *4.0
32A * * *42.2 * **1.5 *1.6 *1.8 *1.9 *2.0 *2.1 *2.3 *2.5 *2.6 *3.0 *3.2 *3.6 *4.0
40A * * *48.1 * **1.5 *1.6 *1.8 *1.9 *2.0 *2.1 *2.3 *2.5 *2.6 *3.0 *3.2 *3.6 *4.0 *4.5 *5.0
50A * * *59.9 * **1.8 *1.9 *2.0 *2.1 *2.3 *2.5 *2.6 *2.9 *3.0 *3.2 *3.6 *4.0 *4.5 *5.0
65A * * *75.6 * **1.9 *2.0 *2.1 *2.3 *2.5 *2.6 *2.9 *3.0 *3.2 *3.6 *4.0 *4.5 *5.0
80A * * *88.7 * **1.9 *2.0 *2.1 *2.3 *2.5 *2.6 *2.9 *3.0 *3.2 *3.6 *4.0 *4.5 *5.0 *6.0
100A * *113.5 * *2.0 *2.1 *2.3 *2.5 *2.6 *2.9 *3.0 *3.2 *3.6 *4.0 *4.5 *5.0 *6.0
125A * *141.3 * *3.96 *4.78 *5.56 *6.55 *7.11
150A * *168.3 * *3.96 *4.78 *5.56 *6.35 *7.11
200A * *219.1 * *3.96 *4.78 *5.16 *5.56 *6.35 *7.04 *7.92 *8.18 *8.74 *9.52
Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp các phụ kiện như : TEE , CO , BẦU GIẢM , MẶT BÍCH , MĂNG SÔNG , VAN các loại và các thiết bị bên ngành điện
Xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận giá tốt nhất
Xin cảm ơn

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]