[COLOR=#000000][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman]Khả năng chuyển động thẳng của máy cnc
[/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman][IMG]http://static1.webbnc.vn:8080/upload/web/50/505494/product/2014/05/07/01/55/139944574961.jpg_resize300x300.jpg[/IMG]

Máy cnc[/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman][B][URL="http://qiangliled.com.vn/may-cat-khac-cnc-1.html"]

Máy cắt khắc cnc[/URL][/B] được sản xuất với bộ điều khiển cnc đặc biệt do cac nhà sản xuất sáng chế ra với mục đích là làm cho các lệnh chuyển động trong quá trình sản xuất sản phẩm được diễn ra dễ dàng hơn .[B] Máy cắt khắc cnc giá rẻ[/B] có các dạng chuyển động sau:[/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman]
[/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman]
[/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana][SIZE=4][FONT=times new roman]- Chuyển động thẳng
Lệnh G01 (hoặc G1) được dùng để xác định tốc độ cắt (ăn dao hay chạy bàn) theo đường thẳng (feed rate). Trên trung tâm gia công tốc độ cắt (lưu ý phân biệt với vận tốc cắt là vận tốc dài của mũi dao so với phôi) được đo bằng mm/phút (mm/min) hoặc inch/phút (in/min, IPM). Với trung tâm tiện, tốc độ cắt còn được đo bằng mm/vòng hay inch/vòng (mm/rev, in/rev)
- Chuyển động tròn
Hai lệnh G được dùng cho chuyển động tròn. G02 chỉ chuyển động tròn thuận chiều kim đồng hồ (TCKĐH) và G03 thực hiện chuyển động tròn ngược chiệu kim đồng hồ (NCKĐH). Trong dòng lệnh này, giá trị đi sau R chỉ bán kính cung tròn[/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[SIZE=4][FONT=times new roman]

Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ :
[/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=times new roman]Công ty TNHH Qiang Li Việt Nam[/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman]Địa chỉ: 204 Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội[/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman]Điện thoại: 046.327.1515 - 01673.6666.85[/FONT][/SIZE]