(Cadn.com.vn) - Giáo sư David Edwards của trường kỹ thuật Harvard tin rằng, một ngày nào đó sẽ gửi tin nhắn mùi hương như chúng ta đang làm với văn bản hoặc hình ảnh. Ông có kế hoạch gửi tin nhắn văn bản đầu tiên thông qua thiết bị có tên OPhone. Edwards sẽ gửi mùi hương cho đồng nghiệp ở Paris. OPhone sau đó sẽ giải mã tin nhắn và tạo mùi sử dụng mùi hương khác nhau bên trong điện thoại.

T.Ngọc (Theo Dailymail)