Tư vấn hợp đồng tại Thanh Hóa yêu cầu người tư vấn và soạn thảo hợp đồng phải có kỹ năng cùng những hiểu biết pháp luật và thực tiễn hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Người tư vấn hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của khách hàng trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro, thay đổi có thể xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với thực tiễn của khách hàng cũng như các quy định của pháp luật


Thành lập công ty tại Thanh Hóa
Công ty tư vấn Thăng Long soạn thảo các loại hợp đồng:
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật...
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;
- Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác theo yêu cầu của khách hàng...


____________________________
Công Ty Tư Vấn Thăng Long
Địa chỉ: Số nhà 11/44 Đường Lê Hoàn, P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa.
Điện thoại: 0977.440.318 - 0976.106.238
Email: tuvanthanglong86@gmail.com.