Bên mình hiện tại cung cấp các loại phíp đồng: KB đỏ (FR1), KB xanh, phíp thủy tinh 2 mặt (FR4), phíp CEM 1, một số các loại linh kiện với giá rẻ như giá bán buôn: 7805, 13007, 13009 to, 13009 nhỏ, MBR3045, 89s52, 89c52, 4051,cd4094, 74hc245, 74hc595, 74ls04, 82c79, ds1307, pic876,atmega8. Các loại IC dán:74hc04, 74hc138, 74hc245, 74hc595, lpd6803, sm16126. Các loại trở rời: 47ohm, 100ohm, 150ohm, 220ohm, 330ohm, 470ohm, 1k, 10k, 2,2k . Các loại trở dãy: 102 (1k), 103 (10k). Led 7 thanh 3x4cm, led cắm mạch 5mm.
Liên hệ: 098.567.0360