Bình xăng còn đẹp bao gắn không ngon hòan lại tiền--->>>1.200.000
Đầu đèn super ngắn đã chế gắn đồng hồ raider và sơn có luôn gọng sắt,chóa đèn mới tinh,ốc át đầy đủ.
Đồng hồ RAIDER còn họat động tốt,đã đấu dây điện cho super--->>>1.500.000(full đầu đèn)
Nói chung ae nào đi xe super dream lấy về là gắn thôi không chế cháo gì nữa,tại mình tháo từ chiếc super ra.
Ae nào mua hết thì mình lấy 2.500.000 no fix.
Mình chỉ nhận tin nhắn thôi.01203342000.