Do nhu cầu mở rộng thị trường, An Phát đang có nhu cầu tuyển dụng CTV kinh doanh có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, Công nghệ Thông tin.
Xem thông tin chi tiết tại: http://tinhocanphat.com/tuyen-dung/
Hoặc điền vào form sau: https://docs.google.com/forms/d/1iv3...iB0i0/viewform