Cần tiền mua cần câu máy nên bán một ống nhòm Bushnell* 30x60 1500/3500 mới mua một tháng, nhìn rõ. Giá 350k. Liên hệ Phong 0986867001.
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/20/1168018/201303111441_images.jpg[/IMG]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]