[FONT=&quot]Lịch sử thanh toán và uy tín tốt[/FONT]

[LIST][*][FONT=&quot]Không vi phạm pháp luật[/FONT][/LIST]
[COLOR=black][FONT=&quot]Liên hệ:[/FONT][/COLOR][FONT=&quot][B] Thông báo tìm nhà phân phối trên toàn quốc[/B][/FONT]
[COLOR=#555555][FONT=&quot] [/FONT][/COLOR]
[FONT=&quot]Sản phẩm Uclean - khăn lau giầy cao cấp đang ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Để giúp khách hàng dễ dàng mua sản phẩm U Clean ở mọi nơi trên toàn quốc, công ty chúng tôi mời các công ty, cá nhân làm nhà phân phối và đại lý bán lẻ sản phẩm
Điều kiện:
[COLOR=red][B]Nhà phân phối [/B][/COLOR]

[/FONT]

[LIST][*][FONT=&quot]Có tư cách pháp nhân[/FONT][*][FONT=&quot]Báo cáo tài chính có lãi năm gần nhất, không có lỗ lũy kế[/FONT][*][FONT=&quot]Có lịch sử tín dụng và uy tín tốt[/FONT][*][FONT=&quot]Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp[/FONT][*][FONT=&quot]Hệ thống phân phối rộng[/FONT][/LIST]
[COLOR=red][FONT=&quot][B]Đại lý bán lẻ[/B][/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT]

[LIST][*][FONT=&quot]Có địa điểm kinh doanh cố định[/FONT][/LIST]
[h=1][FONT=&quot][B]Công ty Thương mại Châu Tiên[/B][/FONT][/h] [h=1][FONT=&quot][B]Địa chỉ: [/B][/FONT][COLOR=black][FONT=&quot][B]Số 8A, Lô 5B, Trung Yên 6, Khu đô thị mới Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội[/B][/FONT][/COLOR][FONT=&quot][B]
ĐT: [/B][/FONT][COLOR=black][FONT=&quot][B]04.66629189[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#999999][FONT=&quot][B] [/B][/FONT][/COLOR][FONT=&quot][B] Fax:[/B][/FONT][COLOR=#999999][FONT=&quot][B] [/B][/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=&quot][B]04.37842864[/B][/FONT][/COLOR][FONT=&quot][B]
Email: [/B][/FONT][COLOR=black][FONT=&quot][B]uclean@chautiencorp.com[/B][/FONT][/COLOR][FONT=&quot][B]
Website: [/B][/FONT][URL="http://www.uclean.vn"][I][FONT=&quot][B][url]www.uclean.vn[/url][/B][/FONT][/I][/URL][COLOR=black][FONT=&quot][B]

[/B][/FONT][/COLOR][FONT=&quot][B][/B][/FONT][/h]