1. Miễn phí Tư Vấn các vấn đề, thủ tục Làm Visa Việt Nam:

 • Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp Visa Việt Nam cho công dân.
 • Tư vấn Thủ tục Làm Visa Việt Nam.
 • Tư vấn về thời hạn sử dụng Visa Việt Nam, gia hạn, đổi Visa Việt Nam,...
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn Làm Visa Việt Nam.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý, hợp lệ của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các Chuyên viên của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
 • Trong trường hợp khách hàng cần Chuyên viên tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Làm Visa Việt Nam, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. VISA - HỘ CHIẾU SỐ 1 sẽ hoàn tất các Thủ tục làm Visa Việt Nam cho khách hàng như:

 • Tiến hành thủ tục soạn hồ sơ xin Làm Visa Việt Nam cho khách hàng.
 • Lên cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ xin Làm Visa Việt Nam cho khách hàng.
 • Theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
 • Đại diện nhận Visa Việt Nam và giao cho khách hàng.

Liên hệ ngay với các Chuyên viên tư vấn hàng đầu của chúng tôi :
Mr Cường : 09 323 484 89