Mình cần bán 3 sim mobiphone

01283 .345.666 : 2,5 triệu
01283 . 34567.9 : 3,5 triệu
0938 .88.0168 : 3 triệu

Liên hệ : Sáng 01.696.969.969