Đại lý phân phối chính thức Cảm biến Rosemount tại Việt Nam
Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú là đại lý phân phối chính thức Cảm biếnRosemount tại Việt Nam
Đ/c: 1389/7 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
Tel: 08 3588 0828 Fax: 08 3588 0829
Liên hệ: Ms Hiền 0902 50 30 80 Email:hien@lamgiaphu.com


Là một nhà phân phối được ủy quyền Cảm biến Rosemount Việt Nam, Công ty Lâm Gia Phú tự hào mang đến cho bạn chọn lựa hàng đầu thiết bị Rosemount transmitter và control units. Chúng tôi có thể giúp bạn cấu hình một transmitter đáp ứng nhu cầu của bạn và chúng tôi có sẵn các cấu hình phổ biến.Rosemount Việt Nam distributor cải thiện độ tin cậy, làm giảm quá trình biến đổi , và làm giảm tổng chi phí sở hữu .
Với kiến ​​thức và kỹ năng đạt được chỉ bằng kinh nghiệm, các chuyên gia Rosemount Inc. đã tạo ra các cảm biến Rosemount lắp nhiều loại cấu hình. Đầu đa dạng không thể thiếu cho phép gắn trực tiếp -Thiết kế Flo-Tap cho phép cài đặt mà không cần tắt hệ thống
Các ứng dụng Cảm biến Rosemount: cho chất lỏng lý tưởng, khí và các ứng dụng đo lường hơi trong một loạt các ngành công nghiệp , bao gồm:
- Sản xuất dầu khí
- Tinh chế
- Hóa dầu
- Năng lượng
- Tiện ích
- Giấy và bột giấy
- Khí đốt tự nhiên


Hãy liên hệ trược tiếp với chúng tôi để được sự hỗ trợ tốt nhất
Ms Hiền 0902 50 30 80

Email:hien@lamgiaphu.com3051TG5A2B21AB4E5M5 LGP Vietnam
3051TG4A2B21AB4I1Q4
3051CD3A73A1AB4I1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3144P D1A1I1Q4 LGP Vietnam
3051CD2A02A1AH2B1DF
3051CD2A02A1AH2B1DF Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD2A02A1AH2B3M5 LGP Vietnam
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 12 kPa)
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 8 kPa) Đại lý cảm biến Rosemount
2051CG2A22A1AB4M5DF (-12 – 0 kPa) LGP Vietnam
248H A I1 N 0 NS Q4 (248HAI1N0NS-Q4)
644-RANAC4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3144P-D1A1E5C4Q4XA LGP Vietnam
3144P-D1A1E5C4Q4
1199WHF59-DFFWJGDC000 Đại lý cảm biến Rosemount
0065D21F0110D0160T46E1Q8 LGP Vietnam
3095MFCCS020N040032CA1J I1GQ4Q8
3051S2TG1A2E11A1AQ4 Đại lý cảm biến Rosemount
2110 1 0A NA LGP Vietnam
3144D1I1B4M5F5Q5
3144PD1A1I1B4M5F5QS Đại lý cảm biến Rosemount
CD5A02A1ASJE8M5Q4 LGP Vietnam
3051CD5A02A1A S5 E8M5Q4 0~3000KPA
0301RC32B11B4 Đại lý cảm biến Rosemount
0078G11C30N160E1 LGP Vietnam
0078D11C30N160E1
3144P D1A1K1B4M5F5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
1151- DP3S22M4B104 LGP Vietnam
3051CD2A02A1AH2B1M5Q4 0~1.5KPA
1151DP4S52B1DF(0-8kPa) Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD2A02A1AH2B1DF 0~8KPA LGP Vietnam
1151DP4S52B1DF(0~10kPa)
3051CD2A02A1AH2B1DF 0~10KPA Đại lý cảm biến Rosemount
1151DP3S22M4B3(0-6kPa) LGP Vietnam
3051CD2A02A1AH2B3M5 0~6KPA
1151DP3S22B3 M4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD2A02A1AH2B3M5 LGP Vietnam
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 12 kPa)
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 8 kPa) Đại lý cảm biến Rosemount
2051CG2A22A1AB4M5DF LGP Vietnam
3051CG4A22A1KI1L4
3051CG4A22A1KB4I1M6Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051TG4A2B21BS5B4I1M5 Q4 LGP Vietnam
3051CG4A02A1KI1S5
644HAI1XAS1 Đại lý cảm biến Rosemount
3051S2CD2A2A11A1AM5Q4 LGP Vietnam
3051S2TG1A2E11A1AQ4
2110 1 0A NA Đại lý cảm biến Rosemount
1151DP3E12B1 LGP Vietnam
3051CD2A02A1AH2B1
3051L4AA0TC21ABM5F1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051TG5A2B21AB4K5M5P1Q4Q8 LGP Vietnam
3051TA5A2B2TBM5K5Q4
3051TA5A2B21BM5K5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD3A22A1AS2M5B4P 8Q4 LGP Vietnam
1199WPC20SSCW30LA00
1199MPC15SSCW30LA00 Đại lý cảm biến Rosemount
1151DP4S22B2M4I1S2Q4 LGP Vietnam
1199DDC56DPFWJGDA00
3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
1199DDC56DPFWJGDA00 LGP Vietnam
248 HANAU 2NS
3051TG3A2C21AM5 Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD3A02A1AM6S5 LGP Vietnam
305RC52B11B4
248 HANANONSC4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
1151DP4S22B2M4I1S2Q4 LGP Vietnam
1199DDC56DPFWJGDA00
3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
1199DDC56DPFWJGDA00 LGP Vietnam
DP5E22C-B1
3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4

0306RT22AA11 Đại lý cảm biến Rosemount
211011ANA LGP Vietnam
2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4
8732EST2A1N0M4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051S1CD3A2B11A1AB4M5Q4 LGP Vietnam
2088G2S22A1M5B4Q4
644HAE5M5S3 Đại lý cảm biến Rosemount
248HANAU2NS LGP Vietnam
211011ANA
2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4 Đại lý cảm biến Rosemount
211011ANA LGP Vietnam
3051CD1A22A1AM5B4
248 HANAN0NS Đại lý cảm biến Rosemount
3051CG1A23A1AM5B4DFQ4(-6.22–6.22kpa/0.12kpa) LGP Vietnam
3051CD3A23A1AM5B4DFQ4 (-248—248kpa/2.5kpa)
5402AH1NA4PPVCAM1C1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
5401AH1NA4RPVCAM1C1Q4 LGP Vietnam
3051TG5A2B21AB4E5M5 0~68900 KPA
3051TG4A2B21AB4I1Q4 0~10340 KPA Đại lý cảm biến Rosemount
3144PD1A1I1Q4 0~150 ℃ LGP Vietnam
3051CD3A83A1AB4I1Q4
3051CD3A73A1AB4I1Q4 0~100KPA Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD2A02A1AM5I5S5Q4 LGP Vietnam
0305RC52B11B4
3051CG5A02A1AM5I1S5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
0305RC22B11B4 LGP Vietnam
644RAI5C4Q4
3144PD1A1E5B4M5T1C4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD3A22A1AM5T1Q4Q8 LGP Vietnam
644RANAQ4
2090PG1S22A1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
G3S22A2S1M5CRQ4Q8 LGP Vietnam
2088G3S22A2S1M5Q4Q8
3051S2CD2A2A11A1AM5Q4+0305RC52B11B4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051TG4A2B21AKDM5 LGP Vietnam
644 RANAC4Q4
3051TG4A2B21AKDM5 Đại lý cảm biến Rosemount
2051CD2A22A1BM50408 LGP Vietnam
2051CD2A22A1BM5Q4Q8(0-250mBar)
3144PD1A1K5B4M5Q Đại lý cảm biến Rosemount
3144PD1A1K5B4M5Q4 PT100 0~75℃ LGP Vietnam
3051TG3A2B21BB4E8M5Q4Q8S
0306RT22BA11SG Đại lý cảm biến Rosemount
3051TG4A2B21BB4E8M5Q4Q8S5

0306RT22BA11SG LGP Vietnam
3051TG2A2B21BB4E8M5Q4Q8S5
0306RT22BA11SG Đại lý cảm biến Rosemount
2051CD3A22A1AS1M5Q4

1199WDA93JFFW71DA00 LGP Vietnam
2051CD3A22A1AS1M5Q4

1199WDJ59AFFW71DA00
3051CD3A02A1KS5E5Q4Q8

0305RC52B11B4 Đại lý cảm biến Rosemount
475HP1ENA9GMT LGP Vietnam
475HP1EK LUGMT
00275-0096-0001 Đại lý cảm biến Rosemount
211010ANA LGP Vietnam
475HP1EK LUGMT
00275-0096-0001 Đại lý cảm biến Rosemount
248HANAU2NS LGP Vietnam
0065G31J0135D0225F64R07I1
211010ANA Đại lý cảm biến Rosemount
3051CA 4A52A1AB4E5C3Q4DF (range: 0- 4000 psia) LGP Vietnam
248HANAU2NS (0- 1200)
3144PD1A1E5B4M5 Đại lý cảm biến Rosemount
3051TG3A2B21AB4E5M5 LGP Vietnam
3051TG1A2B21AB4E5M5
3051CD2A22A1AB4E5M5 Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD1A22A1AB4E5M5 LGP Vietnam
3051CD3A22A1AB4E5M5
3051L3AGOMD21AAM5EM1 Đại lý cảm biến Rosemount
3051TA1A2B21AB4M5I1/1199WDC59JFFWG1DA00BE LGP Vietnam
0078N15NOON020
FS846-DS1J1K5/F2: 846 I/P Đại lý cảm biến Rosemount
FS67CFSR-237 LGP Vietnam
8800DF060SA3N1D1E5M5
3051CD0A02A1AM5B3H2L4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051CD2A22A1AM5B4DFQ4 LGP Vietnam
3051CG1A22A1AM5B4DFQ4
3051CG2A23A1AM5B4DFQ4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051TG1A2B31AB4M5Q4 LGP Vietnam
3051TG2A2B21AB4M5Q4
3051TG3A2B21AB4M5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount
3051TG4A2B21AB4M5Q4 LGP Vietnam
3051CA4A02A1KM6I1HJP1P 8C3Q4QBA0135
3051TG3A2B21KB4I1M6P1P8Q4Q8S1A0135 Đại lý cảm biến Rosemount
1199WDB65AFFWG4DA00 LGP Vietnam
3051TG4A2B21KB411M6P1P8
Q4Q8S1A0135 c/w Đại lý cảm biến Rosemount
1199WDB65AFFWG4DA00 LGP Vietnam
3051S1TG4A2B11A1KB4D1I1
M5P1Q4Q8QTA0135 c/w Đại lý cảm biến Rosemount
1199WDB65AFFWG4DA00 LGP Vietnam
3051CD4A02A1KM6I1HJP1P8Q4Q8A0135
3051CD4A22A1KS2M6B4I1P1P8Q4Q8A0135 Đại lý cảm biến Rosemount
1199WDB65AFFWG4DA00 LGP Vietnam
3144PD6A1I1M5CAQ4XA
0065N31J0180N0655I1XA Đại lý cảm biến Rosemount
3144PD6A1I1M5CAQ4TXA LGP Vietnam
0065N31J0100N0655I1XA
8800 DF 020 SJ1N1D1 E7M5Q4

Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng !
Liên hệ ngay để có giá tốt
Ms Hiền
LGP Trading Co.,Ltd
[Email] Hien@lamgiaphu.com
[Phone]: 090 250 3080
[Website] http://www.lamgiaphu.com /
www.cauchi-vietnam.com
[Fax] 08 35880829