Xin giá thợ mấy số dưới đây nhé các bác:

0905534445
0935224445
01203434445
0938014445
01288884445
0936074445
0937271212

Các bác báo giá trên này hoặc 0903136136. Thanks.