Với đội ngũ kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thiết lập, bảo hành và bảo trì các Hệ quản lý Cơ sở dữ liệu như Oracle, MySQL, MS SQL Server...Công ty VLIL cung cấp đến quý Khách hàng các loại hình Dịch vụ sau:

1. Chuyển đổi Dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu khác nhau:
Mục đích chuyển đổi:
- Nâng cấp từ Hệ thống Quản lý Cơ sở dữ liệu Version cũ lên mới, từ Hệ thống Quản lý Cơ sở dữ liệu miễn phí sang trả phí hoặc ngược lại.
- Chuyển đổi Hệ thống phần mềm hoặc Hệ thống Server.

Yêu cầu chuyển đổi:
- Oracle <-> MySQL
- Oracle <-> MS SQL Server
- MySQL <-> MS SQL Server

Kỹ thuật đảm bảo:
- Đảm bảo các tiêu chí: Tính toàn vẹn dữ liệu, Tính liên kết dữ liệu.
- Yếu tố kỹ thuật Phần mềm: Nếu được can thiệp vào Phần mềm hoặc các cổng liên kết đến Cơ sở dữ liệu, Công ty VLIL đảm bảo Hệ thống phần mềm vận hành tốt như hoặc hơn trước lúc chuyển đổi.

2. Thiết lập Hệ thống Đồng bộ hóa để lưu trữ dữ liệu tập trung trung tâm:
Mục đích:
- Để lưu trữ tập trung Dữ liệu từ các nguồn Dữ liệu khác nhau
- Để sao lưu Dữ liệu của một Server trong thời gian gần thực (độ trễ tối đa 1 giây) sang một Server Backup.
- Để thống kê dữ liệu tập trung ở tuyến trên từ các tuyến dưới

Kỹ thuật đảm bảo:
- Đảm bảo các tiêu chí: Tính toàn vẹn dữ liệu, Tính logic dữ liệu tổng thể, Tính liên kết dữ liệu.
- Phần mềm: Công ty VLIL hỗ trợ Lập trình Phần mềm để truy xuất thông tin dữ liệu từ các Server Backup khi cần.

3. Thiết lập, Bảo trì, Bảo hành các Hệ thống Quản lý Cơ sở dữ liệu: Oracle, MS SQL Server, MySQL...
Công ty Ngoại Ngữ Tin Học Việt Long
441/63 Điện Biên Phủ, P.25, Q.BìnhThạnh
Điện thoại: 08 351 29090, DĐ: 0938.772.742
Website: www.vlil.net, Email: katie.nguyen@vlil.net
Link tham khảo: http://vlil.net/?page=gpage&id=4#main_body