[B]Công ty Thái Dương chuyên xử lý nước thải. Bao gồm các dịch vụ[/B]

[LIST][*]Xử lý nước thải khu công nghiệp [*]Xử lý nước thải sinh hoạt [*]Xử lý nước thải chế biến thực phẩm [*]*Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm [*]Xử lý nước thải chế biến hải sản [*]*Xử lý nước thải cao su [*]Xử lý nước thải bệnh viện [/LIST]
....
Xin vui lòng liên hệ
Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Môi Trường Thái Dương
Địa chỉ: 35 Lê Tấn Quốc, P.13, Q.Tân Bình,TP.HCM
Điện thoại: (84.8)38132932 - Fax: (84.8) 38132931
Website: thaiduongvn.vn - Email: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Axdmt%40thaiduongvn.vn"]xdmt@thaiduongvn.vn[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.thaiduongvn.vn%2Fchu-de%2F3%2Fxu-ly-nuoc-thai.html"]Xu ly nuoc thai[/URL]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]