[COLOR=#333333][FONT=Arial]Bồn rửa mắt khẩn cấp treo tường là loại phổ biến nhất thường được sử dụng ở các nhà máy. Với ưu điểm dễ sử dụng, nguồn nước mạnh và liên tục.[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][URL="http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/bon-rua-mat-khan-cap-gan-tuong.jpg"][IMG]http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/bon-rua-mat-khan-cap-gan-tuong.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial]Bồn rửa mắt khấn cấp gắn tường[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial]Có thể tham khảo các Model sau: Blue Eagle EW402, Speakman SE580, Speakman SE490, Haws 7460B, Haws 7260B.[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][URL="http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/cac-mau-bon-rua-mat-gan-tuong.jpg"][IMG]http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/cac-mau-bon-rua-mat-gan-tuong.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial]Hình ảnh bồn rửa mắt khẩn cấp gắn tường Blue Eagle EW402, Speakman SE580, Speakman SE490[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][URL="http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/voi-rua-mat-khan-cap-gan-tuong.jpg"][IMG]http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/voi-rua-mat-khan-cap-gan-tuong.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial]Haws 7460B, Haws 7260B[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial]Với các mẫu gắn tường mà Công ty Uy Khải đã và đang cung cấp như trên tại thị trường TPHCM, các tỉnh lân cận là các dòng sản phẩm được khách hàng quan tâm lựa chọn hàng đầu.


[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial]Bồn rửa mắt khẩn cấp chân đứng được dùng để lắp đặt tại những nơi không có tường cố định, về chức năng thì tương tự bồn rửa mắt gắn tường, đây là loại phổ biến nhất thường được sử dụng ở các nhà máy.[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][URL="http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2014/01/bon-rua-mat-chan-dung.jpg"][IMG]http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2014/01/bon-rua-mat-chan-dung.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial]Bồn rửa mắt khẩn cấp chân đứng[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial]Có thể tham khảo các Model sau: Blue Eagle EW407, UK304B, UK305A.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][URL="http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/bon-rua-mat-khan-cap-ew407-nhap-khau.jpg"][IMG]http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/bon-rua-mat-khan-cap-ew407-nhap-khau.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial]Hình ảnh bồn rửa mắt khẩn cấp Blue Eagle EW407[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][URL="http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2014/01/bon-rua-mat-khan-cap-chan-dung.jpg"][IMG]http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2014/01/bon-rua-mat-khan-cap-chan-dung.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial]Hình ảnh bồn rửa mắt UK304B, UK305A

[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][B]Mô tả chi tiết[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][FONT=times new roman]Bồn rửa mắt khẩn cấp treo tường là loại phổ biến nhất thường được sử dụng ở các nhà máy. Với ưu điểm dễ sử dụng, nguồn nước mạnh và liên tục.[/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][FONT=times new roman][URL="http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/bon-rua-mat-khan-cap-gan-tuong.jpg"][IMG]http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/bon-rua-mat-khan-cap-gan-tuong.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#333333][FONT=Arial][FONT=times new roman]Bồn rửa mắt khấn cấp gắn tường[/FONT][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#333333][FONT=Arial][FONT=times new roman]Có thể tham khảo các Model sau: Blue Eagle EW402, Speakman SE580, Speakman SE490, Haws 7460B, Haws 7260B.[/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][FONT=times new roman][URL="http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/cac-mau-bon-rua-mat-gan-tuong.jpg"][IMG]http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/cac-mau-bon-rua-mat-gan-tuong.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][FONT=times new roman]Hình ảnh bồn rửa mắt khẩn cấp gắn tường Blue Eagle EW402, Speakman SE580, Speakman SE490[/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][FONT=times new roman][URL="http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/voi-rua-mat-khan-cap-gan-tuong.jpg"][IMG]http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/voi-rua-mat-khan-cap-gan-tuong.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][FONT=times new roman]Haws 7460B, Haws 7260B[/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][FONT=times new roman]Với các mẫu gắn tường mà Công ty Uy Khải đã và đang cung cấp như trên tại thị trường TPHCM, các tỉnh lân cận là các dòng sản phẩm được khách hàng quan tâm lựa chọn hàng đầu.[/FONT]

[/FONT][/COLOR]
[h=1][FONT=times new roman]Bồn rửa mắt khẩn cấp EW402[/FONT][/h][COLOR=#333333][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][FONT=times new roman]Nếu sau 10 đến 15 giây đầu tiên sau khi tiếp xúc với chất nguy hại, đặc biệt là một chất ăn mòn mà việc điều trị, sơ cứu chậm trễ có thể gây thương tích nghiêm trọng với nạn nhân. Vì vậy việc lắp đặt trạm rửa mắt khẩn cấp tại chỗ là tuyệt đối cần thiết. Trạm tắm và rửa mắt là một lưu ý cần thiết để giảm thiểu những tác động của tiếp xúc với hóa chất tai nạn.[/FONT][/FONT][/COLOR][h=1][FONT=times new roman][URL="http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/bon-rua-mat-khan-cap-ew402-gia-re.jpg"][IMG]http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/bon-rua-mat-khan-cap-ew402-gia-re.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/h][COLOR=#333333][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][h=1][FONT=times new roman]Bồn rửa mắt khẩn cấp EW407[/FONT][/h][COLOR=#333333][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][FONT=times new roman]Bồn rửa mắt khẩn cấp EW407 là loại bồn (chậu) rửa mắt khẩn cấp treo trên tường làm bằng thép không rỉ, đường kính bồn 30cm, đầu phun có chức năng lọc bụi bẩn trong nước và duy trì áp lực nước đều đặn.[/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][FONT=times new roman][URL="http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/bon-rua-mat-khan-cap-ew407.jpg"][IMG]http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/bon-rua-mat-khan-cap-ew407.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][FONT=times new roman]Bồn rửa mắt khẩn cấp EW407[/FONT]

[FONT=times new roman]Quý công ty quan tâm vui lòng liên hệ theo thông tin sau[/FONT]
[FONT=times new roman][URL="http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/bon-rua-mat-khan-cap-cong-ty-uy-khai.jpg"][IMG]http://uykhai.vn/wp-content/uploads/2013/12/bon-rua-mat-khan-cap-cong-ty-uy-khai.jpg[/IMG][/URL][/FONT]
[FONT=times new roman][B][I][U]
Quý công ty quan tâm vui lòng liên hệ:[/U]
TRAN HONG LAM (Mr)
Mobile: [b]0987-283.628[/I][/B][I] – [B]01222.000.903[/B]


Nguồn: [URL="http://uykhai.vn/"]Bảo hộ lao động[/URL][/I][/FONT][/FONT][/COLOR]