Tiến độ chung cư VP6 Linh Đàm – vị trí đẹp, chênh thấp
Danh sách căn hộ:
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 2 14 74,45 15 TN TB 165
VP6 3 14 74,45 15 TN TB 200
VP6 4 14 74,45 15 TN TB 210
VP6 6 14 74,45 15,5 TN TB 235
VP6 7 14 74,45 15,5 TN TB 180
VP6 10 14 74,45 15,5 TN TB 240
VP6 12 14 74,45 15,5 TN TB 245
VP6 14 14 74,45 15,5 TN TB 235
VP6 17 14 74,45 15 TN TB 240
VP6 19 14 74,45 15 TN TB 245
VP6 20 14 74,45 15 TN TB 240
VP6 23 14 74,45 14,5 TN TB 245
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Lý 0919.661.185
Website: https://www.facebook.com/sanhathanh?ref=hl
Thông tin thêm: Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12C