Chung cư HH4 Linh Đàm mới nhất – chênh thấp nhất
Tòa -Tầng -Căn -Diện tích -Giá gốc -Hướng BC -Chênh
HH4A -9 -04 -67.04 -15.5 -Bắc -140
HH4A -9 -06 -65.52 -15.5 -Bắc -140
HH4A -9 -08 -65.52 15.5 -Bắc -140
HH4A -9 -10 -67.04 15.5 -Bắc -140
HH4A -9 -12 -76.27 -15.5 -TB-ĐB -190
HH4A -9 -14 -61.09 -15.5 -Đông Bắc -170
HH4A -9 -16 -45.88 -15.5 -Đông Bắc -70
HH4A -9 -18 -45.88 -15.5 -Đông Bắc -70
HH4A -9 -20 -61.09 -15.5 -Đông Bắc -170
HH4A -9 -22 -76.27 -15.5 -ĐB-ĐN -200
HH4A -9 -24 -67.04 -15.5 -Đông Nam -150
HH4A -9 -26 -65.52 -15.5 -Đông Nam -150
HH4A -9 -28 -65.52 -15.5 -Đông Nam -150
HH4A -9 -30 -67.04 -15.5 -Đông Nam -155
HH4A -9 -32 -76.27 -15.5 -ĐN-TN -170
HH4A -9 -34 -61.09 -15.5 -Tây Nam -155
HH4A -9 -36 -45.88 -15.5 -Tây Nam -65
HH4A -9 -38 -45.88 -15.5 -Tây Nam -65
HH4A -9 -40 -61.09 -15.5 -Tây Nam -155
HH4A -19 -14 -61.09 -15 -Đông Bắc -150
HH4A -19 -16 -45.88 -15 -Đông Bắc -70
HH4A -19 -18 -45.88 -15 -Đông Bắc -70
HH4A -19 -20 -61.09 -15 -Đông Bắc -140
HH4A -19 -22 -76.27 -15 -ĐB-ĐN -210
HH4A -19 -24 -67.04 -15 -Đông Nam -140
HH4A -21 -18 -45.88 -15 -Đông Bắc -70
HH4A -21 -20 -61.09 -15 -Đông Bắc -150
HH4A -21 -22 -76.27 -15 -ĐB-ĐN -220
HH4A -11 -22 -76.27 -15.5 -ĐB-ĐN -200
Các căn hộ khác và tư vấn xin lien hệ:
Địa chỉ : Tầng 3 - 168 Nghiêm Xuân Yêm - Mặt đường Vành Đai 3 (đối diện Kim Văn Kim Lũ đi hướng Linh Đàm 300m hoặc từ cầu dậu đi về Khuất Duy Tiến 20m)
Hotline: Ms.Huyền 0979.802.259 – Mr.Sơn 0904.323.282
Website: http://sanbatdongsaninfo.com.vn/