Nó là những gì giống như trải qua phẫu thuật Chỉnh nha? Phẫu thuật Chỉnh nha là một thủ tục thông thường ngày nay vẫn được thực hiện như một hoạt động dựa trên bệnh viện. Phẫu thuật chỉnh hình hàm hô móm vẩu Bệnh nhân thường được thừa nhận vào ngày phẫu thuật bởi bác sĩ của ông, và thường xuyên hơn không, có thể mong đợi để được xuất viện vào ngày hậu phẫu đầu tiên. Và chính xác, một câu hỏi thường xuyên được đặt ra là liệu việc phẫu thuật chỉnh nha là đau khổ? Ngược lại, có lẽ là đáng chú ý nhất của kết quả sau phẫu thuật là thiếu đau đáng kể. Tuy nhiên, có một cam kết của bệnh nhân để trải nghiệm một số lượng nhất định bất tiện sau phẫu thuật và khó chịu ngay lập tức. Tất cả bệnh nhân được tư vấn để dự đoán các displeasures sau mà họ phải cam kết trong giai đoạn đầu sau phẫu thuật: Sưng - Đơn giản chỉ cần một kết quả của những chấn thương phẫu thuật, sưng nhất từ phẫu thuật của loại hình này sẽ đạt đỉnh trong kích thước có thể nhìn thấy trong quá trình ba đến năm ngày.