Chênh cực thấp với căn hộ 46m2 – Tòa A chung cư HH4 Linh Đàm
Tòa -Tầng -Căn -Diện tích -Giá gốc -Hướng BC-Chênh
HH4A -26 -18 -45.88 -14.5 -ĐB -55
HH4A -26 -36 -45.88 -14.5 -TN -TT
HH4A -27 -16 -45.88 -14.5 -ĐB -60
HH4A -27 -18 -45.88 -14.5 -ĐB -60
HH4A -28 -16 -45.88 -14.5- ĐB -45
HH4A -29 -38 -45.88 -14 -TN -TT
HH4A -32 -16 -45.88 -14 -ĐB -75
HH4A -33 -16 -45.88 -14 -ĐB -60
HH4A -33 -18 -45.88 -14 -ĐB -60
HH4A -33 -38 -45.88 -14 -TN -60
HH4A -33 -38 -45.88 -14 -ĐB -60
HH4A -34 -16 -45.88 -14 -ĐB -35
HH4A -34 -18 -45.88 -14 -ĐB -35
HH4A -34 -36 -45.88 -14 -TN -60
HH4A -34 -38 -45.88 -14- -TN -60
HH4A -12A -16 -45.88 -15 -ĐB -62
HH4A -12A -18 -45.88 -15 -ĐB -62
Xin lien hệ chi tiết: Mr.Sơn 0904.323282 - Ms.Huyền 0979.802.259
Mọi thông tin chi tiết truy cập website : http://chungcuinfo.com