[CENTER][COLOR=#000000][B][B][I][B][I][B][B][B][B][B][I][I][I][B][B][B][I][I][I][B][B][B][I][I][I][B][B][B][I][I][I][B][B][B][COLOR=#333333][FONT=sans-serif][B][I][B][I][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000]Website:
[SIZE=6][SIZE=7][URL="http://www.5giay.vn/redirect.php?http%3A%2F%2Fwww.bomnuocmini.com"]www.bomnuocmini.com[/URL][/SIZE]
[/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/I][/B][/FONT][/COLOR][I][I][I][B][B][B][B]Chuyên cung cấp các loại bơm hóa chất, bơm nước DC, nay sẽ cung cấp thêm 1 số loại quạt tốc độ cao, cực mạnh cho ae DIY....với các thương hiệu nổi tiếng Delta, Nidec, Sunon..... Đa dạng về kích thước, thông số, Volt, Ampe.....
[/B][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/COLOR][/CENTER]
[I][I][I][B][B][B][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000][B][U]Giá:[/U] 100.000 - 130.000 VND tùy theo công suất[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][B]
[CENTER][COLOR=#000000][IMG]http://s1.storage.5giay.vn/image/2014/06/20140626_48c0363c59044641d743968bd815ec12_1403749142.png[/IMG][IMG]http://s1.storage.5giay.vn/image/2014/06/20140626_053762899d0575823bcbc3e4a292ae80_1403749158.png[/IMG][IMG]http://s1.storage.5giay.vn/image/2014/06/20140626_aa307bbabfedacb8daf4f16e61a00aa2_1403749163.png[/IMG]
[COLOR=#FF0000][FONT=Arial][B][U]Link test mẫu cho ae tham khảo:[/U][/B][/FONT][/COLOR][B]

[url]https://www.youtube.com/watch?v=om7RwzOARpY[/url]

[COLOR=#FF0000][FONT=Arial][B][U]Các kích thước như:[/U][/B][/FONT][/COLOR][B]

[COLOR=#0000FF][FONT=Arial][B]Nidec - 120x120x38

[B]Delta - 120x120x38

[B]Sunon[B] - 120x120x38

[B]Delta - 1[B]3[B]0x1[B]3[B]0x38

[B]NMB – MAT 140x140x50[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][B][B][B]

[COLOR=#FF0000][FONT=Arial][B][U]Với các thông số điện và công suất:[/U][/B][/FONT][/COLOR][B]

[COLOR=#0000CD][FONT=Arial][B]Quạt 12v có các Ampe như: 1.4A ; 1.6A ; 2.22A ; 2.25A ; 2.76A ; 3.0A ; 3.3A

[B]Quạt 24v có các Ampe như: 1.0A ; 1.38A ; 1.7A

[B][B][B][B][B][B][I][I][I][B][B][B][I][I][I][B][B][B][COLOR=#333333][FONT=sans-serif][B][I][B][I][B][I][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000]Liên hệ: Mr. Thắng

Địa chỉ: 61 Đào Duy Từ - F5 - Q10 - TPHCM

[B]( Khách Sạn Thủ Tuyền )
[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][B][B][B][B][B][B][B][B]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000]Mobile: 0977 666 881

Home phone: 0838 534 536[/COLOR]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000]Email: [EMAIL="ducthangag@gmail.com"]ducthangag@gmail.com[/EMAIL]
[/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000]Website: [URL="http://www.5giay.vn/redirect.php?http%3A%2F%2Fwww.bomnuocmini.com"]www.bomnuocmini.com[/URL][/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/I][/B][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/CENTER]
[/B][/B][/B][/B][/I][/I][/I]