Danh sách chung cư HH4 Linh Đàm – chênh 70tr/căn
Tầng -Căn -Diện tích -Giá gốc -Ban công -Hướng -Chênh
12A -38 -45,88 -15 TN -TB -25
28 -16 -45,88 -14,5 ĐB -TB -55
16 -16 -45,88 -15,5 ĐB -TB -115
16 -18 -45,88 -15,5 ĐB -ĐN -115
16 -36 -45,88 -15,5 TN -TB -115
16 -38 -45,88 -15,5 TN -ĐN -115
7 -38 -45,88 -15,5 TN -ĐN -40
18 -16 -45,88 -15 ĐB -TB -70
18 -38 -45,88 -15 TN -ĐN -70
18 -36 -45,88 -15 TN -TB -70
15 -16 -45,88 -15,5 ĐB -TB -70
15 -18 -45,88 -15,5 ĐB -ĐN -70
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Lý 0919.661.185
Website: https://www.facebook.com/pages/Chung...31953240341586
Thông tin thêm: CT3 Linh Đàm