[URL="http://lambaocaotaichinh.com/trung-tam-dao-tao-ke-toan-tong-hop.html"][B]Trung tâm đào t[/B][B]ạ[/B][B]o k[/B][B]ế[/B][B] toán t[/B][B]ổ[/B][B]ng h[/B][B]ợ[/B][B]p[/B][/URL] [B]t[/B][B]ạ[/B][B]i K[/B][B]ế[/B][B] toán Hà N[/B][B]ộ[/B][B]i – đ[/B][B]ị[/B][B]a ch[/B][B]ỉ[/B][B] uy tín ch[/B][B]ấ[/B][B]t l[/B][B]ượ[/B][B]ng[/B]
Bạn đang tìm 1 [B]trung tâm đào t[/B][B]ạ[/B][B]o k[/B][B]ế[/B][B] to[/B][B]á[/B][B]n t[/B][B]ổ[/B][B]ng h[/B][B]ợ[/B][B]p[/B] chất lượng ? Bạn là sinh viên kế toán mới ra trường? Hoặc 1 sinh viên muốn học thêm kế toán để tìm 1 công việc kế toán ? Hay 1 kế toán viên còn ít kinh nghiệm . Đó là lý do vì sao bạn nên học 1 khóa đào tạo kế toán tổng hợp. Các khóa học ngắn hạn này sẽ giúp cho bạn những kinh nghiệm thực tế nhất ,những tình huống kế toán thông dụng nhất , cũng như cập nhật cho bạn các thông tư nghị định mới nhất liên quan đến kế toán – điều mà không phải lý thuyết trên sách vở nào cũng nói.[CENTER][B]Trung tâm K[/B][B]Ế[/B][B] TO[/B][B]Á[/B][B]N H[/B][B]À[/B][B] N[/B][B]Ộ[/B][B]I[/B]
[B][B]Họ[/B][B]c lý thuyế[/B][B]t [/B][/B][B]đ[/B][B]ể[/B][B] n[/B][B]ă[/B][B]m v[/B][B]ữ[/B][B]ng ki[/B][B]ế[/B][B]n th[/B][B]ứ[/B][B]c,h[/B][B]ọ[/B][B]c th[/B][B]ự[/B][B]c h[/B][B]à[/B][B]nh [/B][B]đ[/B][B]ể[/B][B] gi[/B][B]ỏ[/B][B]i nghi[/B][B]ệ[/B][B]p v[/B][B]ụ[/B][/CENTER]
[URL="http://lambaocaotaichinh.com/dao-tao-ke-toan-tong-hop-tai-ha-noi.html"][B]L[/B][B]ớ[/B][B]p h[/B][B]ọ[/B][B]c k[/B][B]ế[/B][B] to[/B][B]á[/B][B]n t[/B][B]ổ[/B][B]ng h[/B][B]ợ[/B][B]p t[/B][B]ạ[/B][B]i H[/B][B]à[/B][B] N[/B][B]ộ[/B][B]i[/B] [/URL]Kế toán Hà Nội chuyên cung cấp các khóa học kế toán tổng hợp ngắn hạn cấp tốc , đảm báo cho bạn các kỹ năng căn bản nhất đến các thủ thuật hữu hiệu nhất của 1 kế toán viên chuyên nghiệp. Học tại Kế toán Hà Nội – trung tâm kế toán lớn nhất Hà Nội , với nhiều cơ sở ở khắp các tỉnh thành , bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng học tập , chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng đầu ra.
Các [B]khóa đào tạ[/B][B]o kế[/B][B] to[/B][B]á[/B][B]n t[/B][B]ạ[/B][B]i trung t[/B][B]â[/B][B]m[/B] của chúng tôi

[LIST][*]Khóa học kế toán thuế.[*]Khóa học nghiệp vụ kế toán.[*]Khóa học kế toán trên Excel.[*]Khóa học kế toán trên các phần mềm Fast,Visa[*]Khóa học báo cáo tài chính.[*]Khóa thực hành tổng hợp cho người đã học kế toán.[*]Khóa tổng hợp cho người mới bắt đầu hoặc thiếu kiến thức chuyên sâu.[*]Khóa học dành cho Giám đốc(quản lý).[/LIST]
Kết quả đạt được sau khi hoàn thành [B]khóa đào t[/B][B]ạ[/B][B]o k[/B][B]ế[/B][B] to[/B][B]á[/B][B]n t[/B][B]ổ[/B][B]ng h[/B][B]ợ[/B][B]p[/B] tại trung tâm Kế toán Hà Nội :
+ Học viên thành thạo mọi kỹ năng kế toán thực tế
+ Làm chủ các công việc kế toán của Doanh nghiệp
+ Học viên hoàn toàn tự tin khi phỏng vấn xin việc ở những vị trí cao hơn
+ Được tặng miễn phí các phần mềm kế toán
+ Được học lại miễn phí nếu học viên không hiểu trong qua trình học.
Đặc biệt, Ưu đãi khi đăng ký [B]h[/B][B]ọ[/B][B]c K[/B][B]ế[/B][B] to[/B][B]á[/B][B]n t[/B][B]ổ[/B][B]ng h[/B][B]ợ[/B][B]p[/B] tại Kế toán Hà Nội
[B][B]- Giả[/B][B]m 20%[/B][/B] học phí
[B]- Gi[/B][B]ả[/B][B]m 30%[/B] học phí dành cho sinh viên
[B]- Gi[/B][B]ả[/B][B]m th[/B][B]ê[/B][B]m 5%[/B] khi đăng ký 2 người ( 3 người đối với sinh viên )
[B]- Mi[/B][B]ễ[/B][B]n ph[/B][B]í[/B][B] 1 ng[/B][B]ườ[/B][B]i[/B] khi đăng ký 6 người các bạn khác được giảm 35 %
- Tặng phần mềm kế toán : FAST, MISA …
- Hướng dẫn tin học văn phòng miễn phí
Thời gian học các khóa [B]đào t[/B][B]ạ[/B][B]o k[/B][B]ế[/B][B] to[/B][B]á[/B][B]n t[/B][B]ổ[/B][B]ng h[/B][B]ợ[/B][B]p[/B]
+ Thời gian linh động 3 ca :
Ca 1: 8h30 – 11h00 ;
Ca 2: 14h00 – 16h30 ;
Ca 3: 18h00 – 20h30
+ Khai giảng thường xuyên
Tham khảo thêm:
[URL="http://lambaocaotaichinh.com/dia-chi-hoc-ke-toan-tai-ha-noi.html"][I]Đ[/I][I]ị[/I][I]a ch[/I][I]ỉ[/I][I] c[/I][I]á[/I][I]c kh[/I][I]ó[/I][I]a h[/I][I]ọ[/I][I]c k[/I][I]ế[/I][I] to[/I][I]á[/I][I]n[/I][/URL]
[URL="http://lambaocaotaichinh.com/lop-hoc-ke-toan-tong-hop-tai-tphcm.html"][I]H[/I][I]ọ[/I][I]c k[/I][I]ế[/I][I] to[/I][I]á[/I][I]n t[/I][I]ổ[/I][I]ng h[/I][I]ợ[/I][I]p t[/I][I]ạ[/I][I]i TpHCM[/I][/URL]
[URL="http://lambaocaotaichinh.com/hoc-ke-toan-tong-hop-o-cau-giay.html"][I]H[/I][I]ọ[/I][I]c K[/I][I]ế[/I][I] to[/I][I]á[/I][I]n t[/I][I]ổ[/I][I]ng h[/I][I]ợ[/I][I]p t[/I][I]ạ[/I][I]i C[/I][I]ầ[/I][I]u Gi[/I][I]ấ[/I][I]y[/I][/URL]
[URL="http://lambaocaotaichinh.com/lop-hoc-ke-toan-tong-hop-tai-thanh-xuan.html"][I]H[/I][I]ọ[/I][I]c K[/I][I]ế[/I][I] to[/I][I]á[/I][I]n t[/I][I]ổ[/I][I]ng h[/I][I]ợ[/I][I]p t[/I][I]ạ[/I][I]i Thanh Xu[/I][I]â[/I][I]n[/I][/URL]
[URL="http://lambaocaotaichinh.com/dao-tao-ke-toan-tong-hop-tai-ha-noi.html"][I]Đào t[/I][I]ạ[/I][I]o K[/I][I]ế[/I][I] to[/I][I]á[/I][I]n t[/I][I]ổ[/I][I]ng h[/I][I]ợ[/I][I]p t[/I][I]ạ[/I][I]i H[/I][I]à[/I][I] N[/I][I]ộ[/I][I]i[/I][/URL]
[URL="http://lambaocaotaichinh.com/lop-hoc-ke-toan-tong-hop-tai-long-bien.html"]Học kế toán tổng hợp ở Long Biên[/URL]
[B]M[/B][B]ọ[/B][B]i chi ti[/B][B]ế[/B][B]t li[/B][B]ê[/B][B]n h[/B][B]ệ[/B][B]:[/B][COLOR=#ff0000] [B]Ms Ph[/B][B]ượ[/B][B]ng: 0962.435.900[/B][/COLOR]
[B](L[/B][B]ư[/B][B]u [/B][B]ý[/B][B] :[/B] khi đăng ký học , bạn cần gọi điện thoại trước cho sđt trên để được tư vấn và nhận được ưu đãi nhé [B])[/B]

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI có cơ sở tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nam Đinh, Thái Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa [CENTER]--------------------------------
[B]Hotline: 0962.435.900[/B]
[B]Website :[/B] [URL="http://lambaocaotaichinh.com"][B][U]Dịch vụ làm báo cáo tài chính[/U][/B][/URL]
[B]Facebook :[/B][URL="https://www.facebook.com/dichvulambaocaotaichinh"][B]D[/B][B]ị[/B][B]ch v[/B][B]ụ[/B][B] l[/B][B]à[/B][B]m b[/B][B]á[/B][B]o c[/B][B]á[/B][B]o t[/B][B]à[/B][B]i ch[/B][B]í[/B][B]nh[/B][/URL]
Xin cảm ơn đã đọc tin và hy vọng được hợp tác !
[/CENTER]