Bản Auto VLHU Giống VLBS 1.3


Chống dis acc khi tổ đội


Chống dis acc NM khi chuyển chiêu


Tự động về thành thông minh


Chạy Script Mở hộp quà mở event , vứt đồ


Tự động về thành lên bãi luyện công


DOWNLOAD : HUVL Auto Pro.rar+ Auto PK - Kéo 5 acc - Chống dis


DOWNLOAD : HUVL Auto PK.rar


Chúc Các Bạn V