VLTKGameOpen

DOWNLOAD :VLTK-Auto TTTH.rar

File chạy chính: VLTKGameOpen.exe
+ Tắt hết game võ lâm trước khi mở auto
+ Chạy song song với Vauto CNTP và Vauto TTTH

Chức năng:
- Mở nhanh cửa sổ game kết hợp giảm cấu hình game (dùng được cho cả 2 phiên bản CNTP và TTTH).
- Ẩn cửa sổ game theo cơ chế tiết kiệm ram.
- Hỗ trợ Nga My buff theo % sinh lực.
- Ngày 17/06/2014, thêm các chức năng:
Hoàn thiện chức năng di chuyển theo toạ độ.
Chức năng tự tìm acc chính của acc phụ (trên cùng bản đồ, vùng chiến đấu)
Buff Ngay my: buff bản thân và theo danh sách.
Chức năng chuyển chiêu.
Mở đăng ký lic theo máy tính.
Đăng ký:

- Phiên bản chưa đăng ký chỉ chạy được 2 toạ độ
- Phiên bản đăng ký không giới hạn số lượng toạ độ.