[CENTER][COLOR=#333333][FONT=Verdana][FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#006400]Hòa nhịp tháng 7 sôi động cùng Điện Hoa Đà Nẵng. Từng bừng trong không khí rôn ràng kỉ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.[/COLOR]
[/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#333333][FONT=Verdana][COLOR=#0066ff]
Hoa Tươi đà nẵng khuyến mãi khi mua hàng tại webiste : [/COLOR][URL="http://www.dienhoadanang.com/"][COLOR=#ff0000]http://www.dienhoadanang.com[/COLOR][/URL][COLOR=#0066ff]

[/COLOR][COLOR=#b22222]Bạn sẽ được giảm giá 10% cho sản phẩm hoa tặng ngày thương binh liệt sĩ đến hết ngày 26/7/2014

[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333][FONT=Verdana][COLOR=#0066ff]Mẫu Hoa Ngày Tặng 27/7:[/COLOR]

[/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][SIZE=4][COLOR=#333333][FONT=Verdana][FONT=tahoma][CENTER][FONT=times new roman][IMG]http://dienhoadanang.com/images/home/HLS-01.png[/IMG]
[COLOR=#0066ff]Tri ân người chiến sĩ

[/COLOR][IMG]http://dienhoadanang.com/images/home/HLS-02.png[/IMG]
[COLOR=#0066FF]Tỏ Lòng biết ơn[/COLOR][/FONT][/CENTER]
[/FONT][/FONT][/COLOR][/SIZE][FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#333333][FONT=Verdana][COLOR=#0066ff]Nhanh tay gọi ngay hưởng trọn ưu đãi. Chi tiết đặt hàng : [/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=6]0919 720 483 hoặc 0977 463 781[/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]