Tòa B chung cư HH4 Linh Đàm – căn hộ chênh thấp nhất
Diện tích: 45.55m2, 56.52m2, 57.83m2, 62.53m2, 65.52m2, 67.04m2, 70.36m2, 76.27m2
Tầng 10 - Căn 06 diện tích 65,52m2 cửa vào ĐN ban công TB– chênh 105tr
Tầng 10 - Căn 08 diện tích 65,53m2 cửa vào ĐN ban công TB – chênh 105tr
Tầng 10 - Căn 30 diện tích 57,83m2 cửa vào TB ban công ĐN – chênh 100tr
Tầng 16 - Căn 08 diện tích 65,53m2 cửa vào ĐN ban công TB – chênh 115tr
Tầng 25 - Căn 30 diện tích 57,83m2 cửa vào TB ban công ĐN – chênh 120tr
Tầng 5 – căn 20 – diện tích 70,36m2 - cửa vào TB- ban công ĐN – chênh 100tr
Tầng 5 - căn 22 diện tích 70,36m2 cửa vào TB ban công ĐN - chênh 120tr
Tầng 5 - căn 30 diện tích 57,83m2 cửa vào TB ban công ĐN – chênh 120tr
Tầng 31 - Căn 10 diện tích 67,04m2 cửa vào ĐN ban công TB – Chênh 125tr
Tầng 12A - Căn 02 diện tích 76,26m2 cửa vào ĐN ban công TB –Chênh 130tr
Hotline: Ms.Huyền 0979.802.259- Mr.Sơn 0904.323.282
Website: http://chungcuinfo.com/